Lâm Ðồng tập trung thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Theo đánh giá, nông nghiệp hiện nay đang là xu thế được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhất là đối với Lâm Ðồng có lợi thế phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, mặc dù trong thời gian qua, Lâm Ðồng đã thu hút một số dự án lên đến hàng triệu USD đầu tư vào nông nghiệp, nhưng vẫn cần phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.


Công ty Trà Long Đỉnh là một trong các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả. Ảnh: H.Yên

Lâm Đồng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, xác định rõ lĩnh vực, quy mô, địa bàn, các dự án ưu tiên, khuyến khích đầu tư cùng với chính sách hỗ trợ từ ngân sách tương ứng theo từng dự án; triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN. Ngoài các hoạt động thu hút đầu tư từ các DN trong và ngoài nước, tỉnh Lâm Đồng cũng chú trọng phát triển DN tại chỗ theo hướng khuyến khích các trang trại, hộ gia đình, các nhóm hộ có đủ điều kiện, năng lực hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã ngay tại địa phương nhằm phát huy sự am hiểu sâu sắc về đặc thù sản xuất của tỉnh, có mối quan hệ chặt chẽ với người nông dân, có sẵn nguồn lực, điều kiện về đất đai để tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ðến nay, tỉnh Lâm Ðồng đã thu hút được 103 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 533,29 triệu USD, trong đó có 77 DN FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 267 triệu USD và khoảng 1.425 DN, cơ sở trong nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, có 327 DN đang đầu tư 393 dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 56.798 ha. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 173 HTX nông nghiệp, 249 tổ hợp tác, 949 trang trại sản xuất nông nghiệp; đã hình thành những vùng chuyên canh có quy mô sản xuất lớn tương đối tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những thành công nhất định.

Thông qua thu hút các DN đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và giúp người nông dân thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Sự chuyển đổi nền sản xuất đã làm tăng năng suất, giá trị hàng nông sản, tăng giá trị sử dụng đất, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào thu ngân sách của địa phương và giải quyết việc làm. Đặc biệt, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM... Là tỉnh có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, song quỹ đất có diện tích lớn đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư hiện nay lại rất hạn chế. Bởi mặc dù tỉnh đã quy hoạch nhiều khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung, tuy nhiên, theo cơ chế chính sách sử dụng đất hiện nay các DN phải tự thỏa thuận đền bù với các hộ dân, mặt khác, do giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cao cũng gây khó khăn cho nhà đầu tư. Việc cơ sở hạ tầng nông thôn vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ, nhất là đối với các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, là nguyên nhân khiến cho các nhà đầu tư chưa thật sự mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Mối liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, chưa thật sự bền vững. Do đó, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua có biểu hiện chững lại, nhất là thu hút các doanh nghiệp FDI.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho biết, để thực hiện có hiệu quả việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp. Để giải bài toán sử dụng đất, tỉnh khuyến khích thu hút các DN liên kết với các hộ dân góp đất với DN thực hiện dự án đầu tư hoặc DN liên kết với nông dân để sản xuất. Đồng thời, hoàn thiện công tác quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi để định hướng phát triển sản xuất tập trung, quy mô hàng hóa, đặc biệt là quy hoạch các khu, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư tập trung, quy mô lớn, gắn kết giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thường xuyên hỗ trợ việc xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản để mở rộng thị trường tiêu thụ.

HOÀNG YÊN

Theo baolamdong.vn

Top